สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน

มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน