มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
4 ขั้นตอนหนีไฟไหม้
4 ขั้นตอนหนีไฟไหม้