มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
3 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อไฟไหม้เสื้อผ้าที่ตัวคุณ
3 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อไฟไหม้เสื้อผ้าที่ตัวคุณ