มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
วิธีปฏิบัติเมื่อแก็สรั่ว
วิธีปฏิบัติเมื่อแก็สรั่ว