มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
วิดีทัศน์ แนะนำสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
วิดีทัศน์ แนะนำสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร