มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ
ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ