มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
รถหอน้ำดับเพลิง ขนาดความสูง 90 เมตร
รถหอน้ำดับเพลิง ขนาดความสูง 90 เมตร