มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
พื้นที่รับผิดชอบดับเพลิงสามเสน
พื้นที่รับผิดชอบดับเพลิงสามเสน