มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
พรบ.ป้องกันฯ2550
พรบ.ป้องกันฯ2550