มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ปลอดภัยไฟไหม้รถ
ปลอดภัยไฟไหม้รถ