มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆที่เป็นอันตราย
ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆที่เป็นอันตราย