มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน