มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี