มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ