มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด