มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ตั้งประปาดับเพลิง
ที่ตั้งประปาดับเพลิง