มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
งูเข้าบ้านโทร 199
งูเข้าบ้านโทร 199