มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
กำจัดหรือทำลายรังต่อ พื้นที่ กทม.โทร 199
กำจัดหรือทำลายรังต่อ พื้นที่ กทม.โทร 199