มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
การเผาไหม้หรือการสันดาป
การเผาไหม้หรือการสันดาป