มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
การเก็บรักษาสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้
การเก็บรักษาสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้