มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ประวัติสถานี
ประวัติสถานี

ประวัติสถานี


สถานที่ตั้ง    131 / 1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300
โทร 0-2241-2391-4
ก่อสร้างเมื่อ          พุทธศักราช 2515
พื้นที่                  7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  6  อาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อาคารสำนักงาน ( อาคาร 4 )  2  ชั้น                      มีพื้นที่ จำนวน   600   ตารางเมตร
2. อาคารโรงเรือและห้องรับรอง ( อาคาร 3 ) 2 ชั้น         มีพื้นที่ จำนวน    576  ตารางเมตร
3. อาคารห้องประชุม ( อาคาร 1)  3 ชั้น                      มีพื้นที่ จำนวน 1,975  ตารางเมตร
4. อาคารโรงซ่อมเรือ ( อาคาร 2 )   2  ชั้น                   มีพื้นที่ จำนวน   924  ตารางเมตร
5. อาคารห้องพักแฟลตเก่า   4 ชั้น ห้องพัก 15 ห้อง
6. อาคารห้องพักแฟลตใหม่  3 ชั้น ห้องพัก 16 ห้อง
สถานีดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาธารณภัย ได้รับการโอนภารกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 โดยมติคณะรัฐมนตรี มาสังกัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ  10.66  ตารางกิโลเมตร  จำนวน ประชากร 102,767 คน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ 29,476  หลังคาเรือน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ คลิ๊กดูแผนที่

ทิศเหนือ     จรดถนน นครไชยศรี ตัดถนน พระราม 5 ถึง ท่าน้ำพายัพติดต่อเขตรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงบางโพและสถานีดับเพลิงดุสิต

ทิศตะวันตก  จรดแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าน้ำพายัพถึงท่าน้ำเทเวศร์

ทิศตะวันออก  จรดถนนเทิดดำริห์ จาก ตลาดมหานาค ถนนสวรรคโลก ตัดกับถนนนครไชยศรี  ติดต่อเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงพญาไท

ทิศใต้  จรดถนนลูกหลวง จากท่าน้ำเทเวศร์ ถึง ตลาดมหานาค  ติดต่อเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงภูเขาทอง