มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
4ขั้นตอนหนีไฟไหม้
4ขั้นตอนหนีไฟไหม้

4ขั้นตอนหนีไฟไหม้


 4 ขั้นตอนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ที่ต้องปฎิบัติ ดังนี้

1.พบเหตุ เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ให้โทรแจ้งเหตุ พร้อมช่วยคนที่อยู่ในอันตรายออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด

2.แจ้งเหตุ คือการแจ้งเตือนให้คนที่อยู่รอบข้างหรือใกล้เหตุให้รู้ เช่น ตะโกนแจ้ง กดกริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3.ระงับเหตุ เมื่อรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ต้องช่วยกันดับไฟ ทั้งนี้คนในครอบครัว ควรฝึกใช้เครื่องดับเพลิงให้เป็นทุกคน

4.หนีเหตุ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดับไฟ ให้รีบหนีทางช่องทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน และควรหนีลง อย่าหนีขึ้น

เพราะธรรมชาติของไฟจะลามขึ้นข้างบน กรณีที่มีกลุ่มควันให้คลานต่ำแล้วไปรวมตัวที่จุดรวมพล จากนั้นตรวจจำนวน

ว่าออกมาครบหรือยังติดค้างในอาคารหรือไม่