มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
กระเป๋าฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ
กระเป๋าฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

กระเป๋าฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ


ในภาวะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสิ่งไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุถล่ม หรือสาธารณภัยอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตและหากในเวลาที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเราก็ควรเตรียมพร้อมคือ “สิ่งของจำเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติ” หรืออาจเรียกอีกอย่างว่ากระเป๋าฉุกเฉิน ที่เราสามารถดำรงชิวิตได้ 3-7 วันเพื่อรอการช่วยเหลือ แล้วมันมีอะไรบ้าง

 

        1.อาหารกระป๋องที่เราสามารถเปิดฝารับประทานไ้ทันทีในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร

2.ยารักษาโรคอุปกรณ์ทำแผลเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ

3.น้ำดื่มสะอาด

4.ไม้ขีดหรือไฟแช็คสำหรับจุดไฟ

5.นกหวีดสำหรับเป่าขอความช่วยเหลือ หากเราบาดเจ็บหรือติดอยู่ในพื้นที่อันตราย

6.เสื้อชูชีพในกรณีที่ต้องอพยพในสภาพน้ำท่วมสูง

       7.เชือกสำหรับมูกมัดสิ่งต่างๆ หรือใช้ผูกมัดป้องกันน้ำพัดพา

8.ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย ควรเตรียมถ่านสำรองไว้หลายๆชุด เพื่อให้แสงสว่าง และส่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

9.แบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศํพท์มือถือ

10.มีดพับเอนกประสงค์เพื่อใช้ตัดหรือเฉือน

11.วิทยุเพื่อใช้ฟังการรายงานข่าวเหตุภัยพิบัติต่างๆ

12.กระจกหนึ่งบานเพื่อใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในระยะไกล

13.กระดาษทิชชูหรือกระดาษชำระแบบเปียกใช้เพื่อสุขอนามัย

14.ถุงดำหรือถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะ และเชือก หนังยางสหรับมัดปากถุง