มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง