มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
12 ประเด็นอันตรายสำหรับนักดับเพลิง
12 ประเด็นอันตรายสำหรับนักดับเพลิง

12 ประเด็นอันตรายสำหรับนักดับเพลิงเมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานจาก IAFF ว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่ามกลางความวุ่นวายของมหานครใหญ่ๆๆ คิดเป็น 94 %
จากการศึกษาและเก็บตัวอย่างนักดับเพลิง 1 ใน 3 ในสหรัฐ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองสูงถึง 30 % ซึ่งก็มาจากสภาพแวดล้อมอารมณ์ การตรากตรำในหน้าที่ ภาระหนี้สิน การปรับตัวในสภาวะการณ์คับขัน ขาดการอบรมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ละเลยไม่มีการศึกษาองค์ประกอบสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตนักดับเพลิง
ความกล้าหาญและความโง่

มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากระหว่างสองสิ่งนี้ไม่มีใครเขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุมมันต้องอาศัยหลายสิ่งหลาย   อย่างที่อยู่ภายในตัวเราเอง ภายใต้สภาวะการณ์ที่กดดันหรืออันตราย หากคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้มันก็จะบ่งบอกถึงความกล้า   หาญในตัวคุณหรือความฉลาดที่สามารถแก้ไขปัญหา แต่หากคุณพลาดมันก็กลายเป็นความโง่ นั้นเอง
คิดที่จะต่อสู้กับภัยอันตรายเสมอ

บนพื้นฐานของคำว่า “หน้าที่”นักดับเพลิงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าความอยากที่จะออก ปฏิบัติหน้าที่จนบางครั้งมันทำให้ตัวเรานั้นอาจตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง

 การศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ

นักดับเพลิงที่ศึกษาหรือผ่านการอบรมและหมั่นทบทวนในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มามันก็จะทำให้เข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์ขอเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อย่างน้อยที่สุด ก็ชุดประจำตัว SCBA คุณต้องศึกษาฝึกฝนและหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ
เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน

เหตุเพลิงไหม้ที่ใช้เวลาในการควบคุมเหตุการณ์มาก มันจะยิ่งมีอันตรายกับชีวิตนักดับเพลิง เพิ่มเป็น 2 เท่า ” เวลา “มันจะเป็นตัวพิสูจนประสิทธิภาพ สมรรถภาพของทีมดับเพลิงหรือตัวคุณทั้งความรู้ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์
ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาความปลอดภัย

การคำนวนปริมาณอากาศก่อนเข้าที่เกิดเหตุ ทุกคนต้องปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัดทำเป็นนิสัยเพื่อรักษาชีวิตตัวเราเองและเพื่อนร่วมทีม และหากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรักษาสภาพภาวะตื่นตระหนกให้ปกติ และขอความช่วยเหลือจากทีมทันที ข้อจำกัดสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ หากคุณมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ภายในร่างกายแม้จะเพียงเล็กน้อย คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการสวมใสชุดSCBA เพราะคุณจะได้รับมลพิษที่มาจากตัวคุณเองและมันจะฆ่าคุณในที่สุด
การสูบบุหรี่

นักดับเพลิงทุกคนที่เข้ายังที่เกิดเหตุก็เสี่ยงกับมลพิษ มลภาวะมากมาย และสะสมก่อให้เกิดมะเร็งยิ่งนักดับเพลิงที่สูบบุหรี่ด้วยแล้วมันยิ่งจะบั่นทอนสุขภาพร่างกายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
การประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด

เมื่อนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการยังที่เกิดเหตุหากขาดการวิเคราะห์ เหตุการณ์หรือประเมินสถานการณ์ผิดจากความเป็นจริงก็ส่งผลถึงชีวิตได้เช่นกัน
การสื่อสาร

หากทีมดับเพลิงเข้ายังตัวอาคารและไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้นถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดสำหรับชีวิตนักดับเพลิง ทีมฉุกเฉินหรือผู้ควบคุมสั่งการจะต้องรีบนำทีมออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว

 มลพิษ หรือมลภาวะ

ที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรท์ ฟอสจีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนท์ ฯลฯ ก๊าซพิษเหล่านี้ต่างเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ยิ่งเป็นนักดับเพลิง ด้วยแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับสารพิษเหล่านั้น และโอกาสที่พวกเขาจะสะสมสารก่อมะเร็งไว้ในร่างกายมันก็ทวีคูณจากการศึกษาข้อมูล ถึงหน่าวยงานดับเพลิงจะมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 100 % ขนาดไหนตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์มากเพียงใด มันก็ยังทำให้ตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตกอยู่ในอันตรายถึงขั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่เพียงตัวเอง แต่มันยังรวมถึงเพื่อนร่วมทีม เพราะปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

และอีก 2 ประเด็นที่เหลือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ นั้นก็คือ Flashover และก็ Blackdraft ส่วนใหญ่ที่เกิดเหตุจะเป็นลักษณะโครงสร้างเกิดในตัวอาคาร และจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป