มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช ๒๕๕๐


พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช ๒๕๕๐