มีเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัย โทร สายด่วน.199 ดับเพลิงและกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
การติดต่อลุกลามของไฟ
การติดต่อลุกลามของไฟ

การติดต่อลุกลามของไฟการติดต่อลุกลามของไฟเกิดจากการถ่ายเทความร้อน มีกลไกที่จำแนกได้ คือ

การพาความร้อน

การพาความร้อนคือกระบวนการถ่ายเทความร้อนโดยการเคลื่อนที่ของของเหลว ของเหลวที่ร้อนขึ้นและของเหลวที่เย็นกว่าจะจมลง ทำให้เกิดการไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้มีหน้าที่ในการถ่ายเทความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปยังพื้นผิวโลก และสำหรับการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนหรือน้ำในห้องหรือร่างกาย

การพาความร้อนอาจเป็นได้ทั้งแบบบังคับหรือแบบธรรมชาติ การพาความร้อนแบบบังคับเกิดขึ้นเมื่อของไหลเคลื่อนที่ด้วยแรงภายนอก เช่น พัดลมหรือปั๊ม การพาความร้อนตามธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อของเหลวเคลื่อนที่โดยแรงลอยตัว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความหนาแน่นของของไหลลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

การนำ

การนำคือการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างอนุภาค กระบวนการถ่ายเทความร้อนนี้เกิดขึ้นโดยที่วัสดุไม่เปลี่ยนแปลงเฟส กล่าวอีกนัยหนึ่ง การนำเกิดขึ้น อัตราการนำขึ้นอยู่กับวัสดุ อุณหภูมิ และพื้นที่สัมผัสระหว่างอนุภาค

ตัวอย่างเช่น โลหะเป็นตัวนำความร้อนที่ดี ดังนั้น หากคุณสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะร้อน คุณจะรู้สึกถึงความร้อนทันที นี่เป็นเพราะความร้อนถูกส่งจากวัตถุโลหะร้อนไปยังผิวหนังของคุณโดยตรง วัสดุอื่นๆ เช่น คอนกรีตและอิฐมีค่าการนำความร้อนต่ำ ซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการนำความร้อน ด้วยเหตุนี้ วัสดุเหล่านี้จึงมักใช้หุ้มฉนวนอาคาร วัสดุฉนวนมีค่าการนำความร้อนต่ำมาก ซึ่งทำให้กันความร้อนจากการหลบหนีได้ดีเยี่ยม

เมื่อพูดถึงการป้องกันอัคคีภัย สิ่งสำคัญคือต้องใช้วัสดุที่เป็นตัวนำที่ไม่ดีหรือฉนวนที่ดี ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไฟโดยชะลอการถ่ายเทความร้อน แร่ใยหินเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่เหมาะกับคำอธิบายนี้ เนื่องจากเป็นตัวนำความร้อนที่ต่ำมากและไม่ติดไฟ อย่างไรก็ตาม แร่ใยหินอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด จึงไม่ใช้เป็นวัสดุป้องกันอัคคีภัยอีกต่อไป

การแผ่รังสี

การแผ่รังสีคือการถ่ายเทความร้อนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการนี้ไม่ต้องการให้วัสดุสัมผัสกับวัตถุที่ปล่อยรังสี การแผ่รังสีสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศ ซึ่งทำให้การถ่ายเทความร้อนในระยะทางไกลมีประสิทธิภาพมาก

ดวงอาทิตย์เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้รังสีในการถ่ายเทความร้อน ดวงอาทิตย์ปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเดินทางผ่านอวกาศและถูกชั้นบรรยากาศของโลกดูดกลืน สิ่งนี้ดูดซับความร้อนซึ่งจะแผ่กลับไปยังพื้นผิวของดาวเคราะห์ กระบวนการนี้ทำให้พื้นผิวโลกอุ่นขึ้นและทำให้โลกสามารถอยู่อาศัยได้

ไฟยังแพร่กระจายโดยการแผ่รังสี ก๊าซร้อนแผ่ความร้อน ซึ่งสามารถจุดไฟให้กับวัสดุที่ติดไฟได้ในบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ให้ห่างจากแหล่งความร้อน

การเผาไหม้โดยตรง

การเผาไหม้โดยตรงเป็นกระบวนการที่ไฟลุกลามโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างเปลวไฟกับวัสดุ นี่เป็นรูปแบบการแพร่กระจายของไฟที่พบบ่อยที่สุด เนื่องจากใช้ความร้อนเพียงเล็กน้อยในการจุดไฟให้กับวัสดุส่วนใหญ่

ตัวอย่างเช่น กระดาษเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายมาก และใช้ไฟเพียงเล็กน้อยในการจุดไฟ เมื่อกระดาษไหม้ ความร้อนจากเปลวไฟจะทำให้กระดาษติดไฟวัสดุอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยไฟจะลามไปทั่วห้องหรืออาคารอย่างรวดเร็ว

ฉะนั้น ในกรณีไฟไหม้ ควรระวังความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ และอุณหภูมิที่เป็นผลตามมา เราต้องรู้ว่าเชื้อเพลิงที่กลายเป็นก๊าซที่ติดไฟง่ายในห้องปิดที่มีอุณหภูมิ สูงจะวิ่งหาอากาศเมื่อห้องเปิด และความร้อนจากการแผ่รังสีจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เปิดประตูห้องทันที ขณะเดียวกันความรู้เรื่องกลไกถ่ายเทความร้อน จะทำให้เราระวังก่อน
จะจับต้องสิ่งของในบริเวณไฟไหม้ และระวังว่าต้องอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุพอสมควรเพราะเป็นการแผ่รังสีความร้อน

อ้างอิง: https://th.wikipedia.org/