เรียนรู้ป้องกันไฟไหม้ และสาธารณภัยอื่นๆ

 

 

 

 

ภาวะโลกร้อนใกล้ตัวกว่าที่คิด ในเมืองการจราจรคับคั่งเต็มท้องถนน อากาศที่สูดเข้าไปมีแต่ควันพิษกับฝุ่นละอองเต็มไปหมด  บางวันฝนตกไม่ลืมหูลืมตา อุทกภัยขยายวงกว้าง บ้านเรือนจมน้ำนับเดือน ควันจากไฟป่าปกคลุมภาคเหนือ ท้องฟ้าหม่นมัว หายใจไม่ออกแล้งแล้วแล้งอีก แล้งซ้ำซาก ทั้งหมดนี้คือสัญญาณบอกว่า "อุณภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ" มาเตรียมตัวรับมือกับปรากฎการณ์เหล่านี้กันเถอะ

 

Copyright