ประวัติสถานี

 สถานีดับเพลิงสามเสน

      สถานที่ตั้ง    131 / 1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300

                      โทร 0-2241-2391-4      

      ก่อสร้างเมื่อ          พุทธศักราช 2515

      พื้นที่                  7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

      ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  6  อาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

      1. อาคารสำนักงาน ( อาคาร 4 )  2  ชั้น                      มีพื้นที่ จำนวน   600   ตารางเมตร

      2. อาคารโรงเรือและห้องรับรอง ( อาคาร 3 ) 2 ชั้น         มีพื้นที่ จำนวน    576  ตารางเมตร

      3. อาคารห้องประชุม ( อาคาร 1)  3 ชั้น                      มีพื้นที่ จำนวน 1,975  ตารางเมตร  

      4. อาคารโรงซ่อมเรือ ( อาคาร 2 )   2  ชั้น                   มีพื้นที่ จำนวน   924  ตารางเมตร

      5. อาคารห้องพักแฟลตเก่า   4 ชั้น ห้องพัก 15 ห้อง

      6. อาคารห้องพักแฟลตใหม่  3 ชั้น ห้องพัก 16 ห้อง

      สถานีดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาธารณภัย ได้รับการโอนภารกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 โดยมติคณะรัฐมนตรี มาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

        พื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ  10.66  ตารางกิโลเมตร  จำนวน ประชากร 102,767 คน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ 29,476  หลังคาเรือน

        เขตพื้นที่รับผิดชอบ...คลิ๊กดูแผนที่

       ทิศเหนือ     จรดถนน นครไชยศรี ตัดถนน พระราม 5 ถึง ท่าน้ำพายัพติดต่อเขตรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงบางโพและสถานีดับเพลิงดุสิต

       ทิศตะวันตก  จรดแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าน้ำพายัพถึงท่าน้ำเทเวศร์

       ทิศตะวันออก  จรดถนนเทิดดำริห์ จาก ตลาดมหานาค ถนนสวรรคโลก ตัดกับถนนนครไชยศรี  ติดต่อเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงพญาไท

       ทิศใต้  จรดถนนลูกหลวง จากท่าน้ำเทเวศร์ ถึง ตลาดมหานาค  ติดต่อเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงภูเขาทอง

Copyright